Team

Nieuw eetverbond is een groepspraktijk van 5 diëtisten en een psycholoog.

Nele Callewaert

Diëtiste & Master in de Bewegingswetenschappen

Expertise in eetproblemen en eetstoornissen

Linkedin

Begeleiden van personen met eetprobleem/eetstoornis al dan niet in combinatie met sport

Lector Hogeschool Gent – opleiding Voedings- en dieetkunde en Ergotherapie.

Meerdere mogelijke redenen om langs te komen:

– Ben je op zoek naar een nieuw of beter evenwicht tussen beweging – voeding – ontspanning?

– Ervaar je dat je teveel aan eten denkt, schrik hebt om te eten, hierdoor misschien leuke dingen uit de weg gaat, dit teveel tijd en ruimte inneemt op een dag, in je gedachten…. en hierdoor andere talenten of bezigheden minder of geen aandacht meer krijgen?

– Zoek je iemand die begrijpt dat je weet wat je zou moeten eten, maar er toch niet toe komt of het niet kan aanhouden?

– Heb je het gevoel dat je alleen staat in je struggle met eten/eetstoornis en er met niemand kan of wil of mag over praten?

– Vind je het ook belangrijk dat je zelf keuzes kan maken, het tempo mee kan bepalen (ook al kies je voor muizenstapjes en durf je niet goed) om tot blijvende verandering te komen?

– Bepaalt het cijfer op de weegschaal hoe je je voelt en wie je bent?

– Wil je werken aan het verbeteren van je algemene levenskwaliteit en niet (enkel) aan je gewicht?

Vanuit een open mind, zonder oordelen en met mildheid bekijken we samen wat jij nodig hebt.Je bent van harte welkom! Tot dan!“Mens sana in corpore sano”

Lies Vandersyppe

Diëtiste

Expertise in eetproblemen en eetstoornissen

Website Lies

Sarah Blondeel

Diëtiste – diabeteseducator – personal trainer

Expertise in overgewicht, emotioneel eten en eetbuien

Website Sarah

Zoya Barbier

Diëtiste

Expertise in eetproblemen, emotioneel eten en eetbuien

– Je eet vaak als je verdrietig, boos, stressy bent

– Heb je een slechte dag, dan grijp je naar voedsel om je beter  te voelen

– Je voelt je hierdoor even beter, maar daarna komt steevast  een schuldgevoel

– Je beloont je vaak met voeding

– Je eet uit verveling. Emo-eten is vaak een automatisme, het gaat vanzelf, je denkt er niet meer over na.

Je weet dat het niet goed is, en toch geraak je er niet vanaf. Het is een gewoonte.Laat emoties je eetgedrag niet langer bepalen!

Samen gaan we ermee aan de slag !

Hanna Aerts

Klinisch Psycholoog

Diëtiste & Master in de Bewegingswetenschappen

Expertise in eetproblemen en eetstoornissen

Website Hanna

Leen Lavrysen

Diëtiste

Expertise in eetproblemen en eetstoornissen

Website Leen