Team

Nieuw eetverbond is een groepspraktijk van 5 diëtisten en een psycholoog.

Nele Callewaert

Diëtiste & Master in de Bewegingswetenschappen

Expertise in eetproblemen en eetstoornissen

Linkedin

Begeleiden van personen met eetprobleem/eetstoornis al dan niet in combinatie met sport

Lector Hogeschool Gent – opleiding Voedings- en dieetkunde en Ergotherapie.

Meerdere mogelijke redenen om langs te komen:

– Ben je op zoek naar een nieuw of beter evenwicht tussen beweging – voeding – ontspanning?

– Ervaar je dat je teveel aan eten denkt, schrik hebt om te eten, hierdoor misschien leuke dingen uit de weg gaat, dit teveel tijd en ruimte inneemt op een dag, in je gedachten…. en hierdoor andere talenten of bezigheden minder of geen aandacht meer krijgen?

– Zoek je iemand die begrijpt dat je weet wat je zou moeten eten, maar er toch niet toe komt of het niet kan aanhouden?

– Heb je het gevoel dat je alleen staat in je struggle met eten/eetstoornis en er met niemand kan of wil of mag over praten?

– Vind je het ook belangrijk dat je zelf keuzes kan maken, het tempo mee kan bepalen (ook al kies je voor muizenstapjes en durf je niet goed) om tot blijvende verandering te komen?

– Bepaalt het cijfer op de weegschaal hoe je je voelt en wie je bent?

– Wil je werken aan het verbeteren van je algemene levenskwaliteit en niet (enkel) aan je gewicht?

Vanuit een open mind, zonder oordelen en met mildheid bekijken we samen wat jij nodig hebt.Je bent van harte welkom! Tot dan!“Mens sana in corpore sano”

Lies Vandersyppe

Diëtiste

Expertise in eetproblemen en eetstoornissen

Website Lies

Sarah Blondeel

Diëtiste – diabeteseducator – personal trainer

Expertise in overgewicht, emotioneel eten en eetbuien

Wens je begeleid te worden naar een gezondere eet- & leefwijze
Is regelmaat geen evidentie voor jou
Zou je graag wat meer evenwicht vinden in jouw leven
Heb je een complexe relatie met eten
Zijn er momenten dat je naar eten grijpt terwijl je geen honger hebt


Wens je op zoek te gaan naar de oorzaak van jouw eetprobleem en ben je bereid om ook verder te kijken dan louter voeding (stress, slaap, zelfbeeld,…) dan kan ik jou hierbij helpen!

Expertise in diabetes (Diabeteseducator) en cholesterol
Vertrekkend vanuit jouw eetpatroon en gewoonten bespreken we hoe we jouw leefstijl geleidelijk kunnen aanpassen zodat de bloedresultaten positief evolueren. Hierbij leer je, met een aantal kleine aandachtspunten, hoe je de opname van suiker/cholesterol in jouw lichaam kan beïnvloeden. Samen werken we aan een blijvend positief resultaat.

Expertise in voedselovergevoeligheden (incl. low FODMAPdieet)

Onder voedselovergevoeligheden verstaan we zowel voedselallergieën als voedselintoleranties. Echter, de aanpak en begeleiding ervan is verschillend. Zowel bij allergieën als bij intoleranties bestaat er geen sluitende test om de diagnose te stellen. Jammer genoeg circuleren er testen waaruit foute conclusies getrokken worden.
Daarom is het belangrijk om bij voedselallergie(ën) te vertrekken vanuit een grondige bevraging en analyse van uw eet- & leefgewoonten (de anamnese), hierbij de optredende klachten juist te interpreteren, eventueel een bevestiging van vermoeden te doen via de juiste test om een degelijk behandelplan op te kunnen maken en u te begeleiden naar een symptoomvrijer leven.
Bij voedselintoleranties hebben we o.a. te maken met klachten zoals opgeblazen gevoel, buikkrampen, verstoorde stoelgang consistentie, winderigheid… Ook hier is een grondige anamnese en interpretatie prioritair. Vaak is er sprake van prikkelbaar darmsyndroom (PDS) en zal in eerste instantie gewerkt worden aan de kwaliteit van de voeding en een regelmatig en evenwichtig eet- & leefpatroon. In tweede instantie kan een low FODMAP dieet noodzakelijk zijn.

 Expertise in personal training (NASM CPT & EREPS Level 4)
Na een grondig intakegesprek en assessment kunnen we starten met de trainingen. Deze gaan door in het Citadelpark vlak naast de praktijk. Elke training wordt volledig opgebouwd volgens jouw niveau, noden en wensen, waarbij er veel aandacht gaat naar een correcte uitvoering. Tijdens elke training wordt zowel uithouding als de kracht getraind.

“Je krijgt advies, tips,… volledig afgestemd op jouw hulpvraag. Jij behoudt de volledige controle over jouw leven en over wat je wel/niet doet en hoe je het doet. Ik ben jouw luisterend oor die jou helpt, begeleidt & coacht zodat jij jouw doelen bereikt!“

Zoya Barbier

Diëtiste

Expertise in eetproblemen, emotioneel eten en eetbuien

– Je eet vaak als je verdrietig, boos, stressy bent

– Heb je een slechte dag, dan grijp je naar voedsel om je beter  te voelen

– Je voelt je hierdoor even beter, maar daarna komt steevast  een schuldgevoel

– Je beloont je vaak met voeding

– Je eet uit verveling. Emo-eten is vaak een automatisme, het gaat vanzelf, je denkt er niet meer over na.

Je weet dat het niet goed is, en toch geraak je er niet vanaf. Het is een gewoonte.Laat emoties je eetgedrag niet langer bepalen!

Samen gaan we ermee aan de slag !

Hanna Aerts

Klinisch Psycholoog

Diëtiste & Master in de Bewegingswetenschappen

Expertise in eetproblemen en eetstoornissen

Website Hanna

Leen Lavrysen

Diëtiste

Expertise in eetproblemen en eetstoornissen

Website Leen